Privacybeleid

1 Privacybeleid van de website
1.1 Publieke / persoonlijke informatie
1.2 Persoonlijke informatie / in detail
1.3 Kinderen / jongeren
1.4 Bijkomende, automatisch verzamelde informatie
1.5 Informatie die automatisch wordt opgeslagen op uw computer - Cookies
1.6 Pixel tags

1 Privacybeleid van de website

1.1 Publieke / persoonsgegevens

Aspria respecteert de privacy van iedere persoon die deze website bezoekt. Onderstaand privacybeleid bepaalt de informatie die Aspria kan opslaan en voor welke doeleinden ze gebruikt zal worden. Verdere informatie met betrekking tot het beoogde gebruik is beschikbaar op verschillende plaatsen op de website.


1.2 Persoonlijke informatie / in detail

Anonieme gegevensverzameling
In principe mag u de algemene delen van de websites van Aspria die bestemd zijn voor niet-leden bezoeken zonder ons te zeggen wie u bent. Wij worden enkel geïnformeerd over de naam van uw Internet Service Provider, de website vanwaar u toegang tot onze website heeft verkregen en welke van onze webpagina's u bezoekt. Deze informatie wordt geëvalueerd voor statistische doeleinden. Uw anonimiteit als individuele gebruiker wordt behouden.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden enkel verzameld indien u ze ons verstrekt, bijvoorbeeld om een contract uit te voeren, bij het beantwoorden van een enquête of wanneer u zich registreert voor gepersonaliseerde diensten. Deze gegevens worden in gecodeerde vorm verzonden om misbruik door derden te vermijden. Uw gegevens worden verwerkt binnen de Bondsrepubliek Duitsland.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens
Zonder uw toestemming voor ander gebruik zullen de persoonsgegevens die verzameld worden op de websites van Aspria enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het contract en voor de behandeling van vragen. Indien u uw toestemming heeft gegeven, zullen uw gegevens ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden en marktonderzoek alsook voor het ontwerpen van elektronische diensten van Aspria die afgestemd zijn op uw behoeften. Uw persoonsgegevens zullen ook enkel gebruikt worden voor het bezorgen van promotieaanbiedingen op uw maat indien u uw toestemming heeft gegeven. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijden intrekken met onmiddellijke ingang, doch met inachtneming van een redelijke vertraging die te maken heeft met het verwijderen van uw gegevens uit ons systeem. U kunt informatie over uw gegevens verkrijgen en alle eventuele suggesties richten naar het volgende e-mailadres of postadres: administrator@personaltrainingassociates.be


1.3 Kinderen / jongeren

Wettelijke voogden moeten zich ervan bewust zijn dat het gebruik van vrijwillig door kinderen verstrekte persoonsgegevens onderworpen is aan hetzelfde privacybeleid. Aspria moedigt wettelijke voogden aan om hun kinderen te onderrichten over de manier waarop ze hun persoonsgegevens moeten beschermen bij gebruik van het internet.


1.4 Bijkomende, automatisch verzamelde informatie

In sommige gevallen kunnen we automatisch technische informatie verzamelen (m.a.w. zonder registratie) wanneer u toegang verkrijgt tot onze website; het is niet mogelijk om individuen te identificeren op basis van die informatie. Die informatie kan bijvoorbeeld zijn: het type internetbrowser dat u gebruikt, het type besturingssysteem dat u geïnstalleerd heeft en de domeinnaam van de website die u daarvoor heeft bezocht.


1.5 Informatie die automatisch wordt opgeslagen op uw computer - Cookies

Cookies zijn gegevens die door de webserver op de computer van de gebruiker worden achtergelaten voor traceerdoeleinden.  Cookies zijn een industrienorm die door de meeste websites worden gebruikt om herhaalde toegang door de gebruiker en het gebruik van specifieke webpagina's te vergemakkelijken. Ze berokkenen geen schade aan computersystemen en gegevens. Enkel de webserver die de cookie gestuurd heeft, kan het lezen, wijzigen of verwijderen.

Bemerk dat we cookies tijdelijk opslaan, uitsluitend om te traceren op een niet-persoonlijk identificeerbare en enkel voor de duur van die bepaalde sessie. Op het eind van de sessie worden de cookies automatisch verwijderd en worden geen persoonlijke verwijzingen gecreëerd.

Bij de meeste browsers is het mogelijk om de ontvangst van cookies volledig te blokkeren, bestaande cookies te verwijderen of de gebruiker te waarschuwen voor de ontvangst van een cookie. Meer informatie over deze functies kunt u vinden in de documentatie of het helpbestand van uw browser. Als u het gebruik van cookies uitsluit, is het waarschijnlijk dat sommige websites of delen ervan beperkt of zelfs onmogelijk te gebruiken zijn.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die toelaten om het gebruik van de website te analyseren. Via de cookie wordt informatie gegenereerd over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), die doorgestuurd wordt naar Google en wordt opgeslagen op hun server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen ten behoeve van de website-exploitant en bijkomende diensten aan te bieden die verband houden met website-activiteit en internetgebruik. Deze informatie kan niet alleen aan Google verschaft worden, maar indien nodig ook aan derden op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met wettelijke voorschriften of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval linken aan andere gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht veel functies van deze website niet kunt benutten.

In het licht van de vereisten om IP-adressen anoniem te houden in gevallen waar analysetools gebruikt worden, willen we erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie "_anonymizeIp();" en dat IP-adressen bijgevolg enkel verwerkt worden in een verkorte versie om zo directe persoonlijke identificatie uit te sluiten en te verzekeren dat IP-adressen in anonieme vorm (= IP masking) worden opgeslagen. Voor algemene informatie over Google Analytics en databescherming, bezoek » deze pagina.

Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de verwerking van data die door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de vermelde doeleinden over u verzameld wordt.


1.6 Pixel tags

Deze site kan gebruik maken van zogeheten pixel tags, webbakens, duidelijke gif-beelden of gelijkaardige instrumenten (in de volgende paragraaf gezamenlijk omschreven als "pixeltags"), om gebruik van de website en antwoordpercentages te meten en statistieken te maken. Pixeltags laten ons toe om te tellen hoeveel bezoekers specifieke subsites van de website bezoeken, diensten te creëren die typisch zijn voor ons merk en de doeltreffendheid van onze reclame-inspanningen te bepalen. Via een e-mailprogramma in HTML-formaat kunnen pixel tags de verzender laten weten of en wanneer een e-mail werd geopend.


Copyright © Personal Training Associates SPRL.  Alle rechten voorbehouden.